Full Name
Sayed, Jamil
Vernacular Name
جميل السيد
 
Main Affiliation